Alaplı Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Alaplı Ziraat Odası > Fındıkta Tarım Takvimi

Fındıkta Tarım Takvimi

OCAK 
Ahır gübresi, fosforlu ve potasyumlu gübreler Kasım-Şubat aylarında kullanılabilir.
Fındık zararlılarına karşı mekanik mücadele yapılır.
Kozalak akarlarının oluşturduğu kozalaklar toplanıp bahçe içinde yığınlar halinde bırakılabilir; diğer zararlılarla bulaşık dallar kesilip yakılabilir.
Virgül kabuklu bitine karşı ilaçlı mücadele yapılabilir.

Not: Bahçeye verilecek gübreler; toprak ve yaprak analiz sonucuna göre hangi çeşit ve ne miktarda verileceği bilinerek uygulanmalıdır.
Tüm ilaçlamalar; zararlı tespit edilip belirli bir yoğunluğa (Ekonomik Zarar Eşiği) ulaştıktan sonra yapılmalıdır.

ŞUBAT 
Fındık zararlılarına karşı mekanik mücadele yapılır. Kozalak akarlarının oluşturduğu kozalaklar toplanıp bahçe içinde yığınlar halinde bırakılabilir; diğer zararlılarla bulaşık dallar kesilip yakılabilir.
Virgül kabuklu bitine karşı ilaçlı mücadele yapılabilir.
Tomurcuklar patlamaya başlarken bakteriyel yanıklık hastalığına karşı ilaçlama yapılabilir.

Not: Bahçeye verilecek gübreler; toprak ve yaprak analiz sonucuna göre hangi çeşit ve ne miktarda verileceği bilinerek uygulanmalıdır.

MART
Azotlu gübrelerin tavsiye edilen miktarının yarısı bu ay içinde kullanılır.
Tomurcuklar patlamadan önce olmak şartıyla virgül kabuklubiti mücadelesi yapılabilir (önceki aylarda yapılmamış ise).
Tomurcuklar patlamaya başlarken bakteriyel yanıklık hastalığına karşı ilaçlama yapılabilir.
Ay sonuna doğru fındık galsineğine karşı ilaçlama (ilk ilaçlamadan 20 gün sonra ikinci ilaçlama yapılmalı) ve fındık yaprakdelenine karşı ilaçlama yapılabilir.
Bu ayda hava sıcaklığı 18–20°C’ye ulaştığında bahçelerde yeni dalkıran galerileri tespit edilerse bu zararlıya karşı bir ilaçlama yapılmalıdır.

Not: Bahçeye verilecek gübreler; toprak ve yaprak analiz sonucuna göre hangi çeşit ve ne miktarda verileceği bilinerek uygulanmalıdır.
Tüm ilaçlamalar; zararlı tespit edilip belirli bir yoğunluğa (Ekonomik Zarar Eşiği) ulaştıktan sonra yapılmalıdır.

NİSAN
Mart ayı sonlarında yapılmamışsa fındık galsineğine karşı (ilk ilaçlamadan 20 gün sonra ikinci ilaçlama yapılmalı) fındık yaprakdelenine karşı ve dalkırana karşı ilaçlama yapılabilir.
Ay sonuna doğru fındık kozalak akarlarına karşı ilaçlama yapılabilir. Yabancı ot mücadelesine başlanabilir.

Not: Bahçeye verilecek gübreler; toprak ve yaprak analiz sonucuna göre hangi çeşit ve ne miktarda verileceği bilinerek uygulanmalıdır.
Tüm ilaçlamalar; zararlı tespit edilip belirli bir yoğunluğa (Ekonomik Zarar Eşiği) ulaştıktan sonra yapılmalıdır.

MAYIS
Meyveler mercimek iriliğini (3-4mm) alınca fındık kurduna karşı ilaçlama (bahçede fındık yeşil kokarcası da varsa her iki zararlıya karşı etkili ilaçlar kullanılmalı) yapılabilir.
Yabancı ot mücadelesine başlanabilir.
Bu ayın ortasından itibaren önerilen azotlu gübrenin ikinci yarısı kullanılabilir.
Kök sürgünü (Işkın) temizliği yapılabilir.
Fındık teke böceği (uçkurutan)’ne karşı mücadele zamanı da bu aydır.

Not: Bahçeye verilecek gübreler; toprak ve yaprak analiz sonucuna göre hangi çeşit ve ne miktarda verileceği bilinerek uygulanmalıdır.
Tüm ilaçlamalar; zararlı tespit edilip belirli bir yoğunluğa (Ekonomik Zarar Eşiği) ulaştıktan sonra yapılmalıdır.

HAZİRAN
Azotlu gübrenin ikinci yarısının kullanılmasına ayın ilk döneminde devam edilebilir.
Amerikan beyaz kelebeğine karşı mücadele yapılabilir.
Ay sonunda fındık koşnillerine karşı ilaçlama yapılabilir.
Dalkırana mücadelesi için bahçelere kitlesel tuzakların asılmalı; haftalık tuzak kontrolleri yapılarak tuzaklardaki çekiciler yenilenmelidir; yakalanan ergin sayısında ani bir yükseliş görüldüğünde bir ilaçlama yapılmalı (bu dönem yaklaşık haziran sonu temmuz başına denk gelir); ilacın etki süresine bağlı olarak ikinci ilaçlama gerekebilir.
Yabancı ot mücadelesi yapılabilir.

Not: Bahçeye verilecek gübreler; toprak ve yaprak analiz sonucuna göre hangi çeşit ve ne miktarda verileceği bilinerek uygulanmalıdır.
Tüm ilaçlamalar; zararlı tespit edilip belirli bir yoğunluğa (Ekonomik Zarar Eşiği) ulaştıktan sonra yapılmalıdır.

TEMMUZ
Bahçelerdeki yoğunluk durumuna göre fındık yeşil kokarcasına karşı bir ilaçlama yapılabilir.
Dalkırana karşı yapılan ilaçlamanın etki süresi dikkate alınarak ikinci bir ilaçlama yapılabilir. Kitlesel tuzakların kontrolüne devam edilir.
Yabancı ot mücadelesi yapılabilir.
Analiz için yaprak örneklerinin bu ayın ikinci yarısında alınması gerekir. Toprak örnekleri ise bu dönemden Aralık ayı sonuna kadar olan dönemde alınabilir.

Not: Bahçeye verilecek gübreler; toprak ve yaprak analiz sonucuna göre hangi çeşit ve ne miktarda verileceği bilinerek uygulanmalıdır.
Tüm ilaçlamalar; zararlı tespit edilip belirli bir yoğunluğa (Ekonomik Zarar Eşiği) ulaştıktan sonra yapılmalıdır.

AĞUSTOS
Fındık hasadına başlanır. Hasat edilen ürünün harman ve kurutma işlemleri yapılır.
Hasadın bittiği bahçelerde fındık filiz güvesine karşı ilaçlama yapılabilir.
Ay sonunda bakteriyel yanıklığa karşı ilk ilaçlama yapılabilir.
Analiz için toprak örnekleri alınabilir.

Not: Bahçeye verilecek gübreler; toprak ve yaprak analiz sonucuna göre hangi çeşit ve ne miktarda verileceği bilinerek uygulanmalıdır.
Tüm ilaçlamalar; zararlı tespit edilip belirli bir yoğunluğa (Ekonomik Zarar Eşiği) ulaştıktan sonra yapılmalıdır.

EYLÜL
Hasat ve harman işlemlerine devam edilir.
Bir önceki ay yapılmamış ise fındık filiz güvesine karşı bir ilaçlama ve bakteriyel yanıklığa karşı ilk ilaçlama yapılabilir.
Mayıs böceğine karşı toprak ilaçlaması yapılabilir.
Budama ve kök sürgünleri temizliği yapılabilir.
Analiz için toprak örnekleri alınabilir.

Not: Bahçeye verilecek gübreler; toprak ve yaprak analiz sonucuna göre hangi çeşit ve ne miktarda verileceği bilinerek uygulanmalıdır.
Tüm ilaçlamalar; zararlı tespit edilip belirli bir yoğunluğa (Ekonomik Zarar Eşiği) ulaştıktan sonra yapılmalıdır.

EKİM
Bir önceki ay mayıs böceği mücadelesi yapılmamışsa bu ayın ortalarına kadar toprak ilaçlaması yapılabilir.
Budama ve kök sürgünleri temizliği yapılabilir.
Analiz için toprak örnekleri alınabilir.
Külleme hastalığının görüldüğü yerlerde yere dökülen yapraklar toplanarak bahçeden uzaklaştırılmalıdır.

Not: Bahçeye verilecek gübreler; toprak ve yaprak analiz sonucuna göre hangi çeşit ve ne miktarda verileceği bilinerek uygulanmalıdır.
Tüm ilaçlamalar; zararlı tespit edilip belirli bir yoğunluğa (Ekonomik Zarar Eşiği) ulaştıktan sonra yapılmalıdır.