Alaplı Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Alaplı Ziraat Odası > Alaplı Ziraat Odasının Sürdürmekte Olduğu Çalışmalar

Alaplı Ziraat Odasının Sürdürmekte Olduğu Çalışmalar

Alaplı Ziraat Odası olarak;  Üreticilerimizin bahçelerinin yenilenmesi ve örnek duruma getirilmesi için 150 üretici bahçesinde uygulamalı budama, çapalama ve toprak analizi sonuçlarına uygun olarak gübreleme çalışmaları gerçekleştirildi ve eğitimleri verilerek örnek bahçe çalışması  yapıldı.(Resimlerle belgelenmiştir)

Alaplı Ziraat Odası olarak; Üretimde kimyasal girdi kullanmadan, Yönetmeliğin kabul gördüğü girdiler kullanılarak, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimi olan Organik Tarım Projesini gerçekleştirdik. 2009 yılından bu yana birçok Kontrol ve Sertifikasyon kuruluşu ile irtibata geçmiş olup dış denetimlerimizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Her sene organik tarım yapan üreticilerimizin sayısı artmakla beraber 2017 yılında 572 üretici ile birlikte organik tarım a devam etmekteyiz. Bakanlığımızın bizlere sunmuş olduğu Tarımsal Danışmanlık hizmeti ile üreticilerimize Organik Tarım Yönetmeliğine uygun olarak eğitimler düzenlenmiş ve verilmeye devam edilmektedir. (Resimlerle belgelenmiştir)

Alaplı Ziraat Odası olarak; Organik Tarım Projesine dahil olan üreticilerimizin yanında arıcılığa ilgi duyan çiftçilerimize hem organik tarımın yaygınlaştırılması hem de arıcılığın yaygınlaştırılması amacıyla Organik Arıcılık Projesi yaptık. Organik Tarım projesine devam etmekte olan 20 üretici gönüllü olarak Organik Arıcılık projesine dahil olmuştur ve her birine 25’er kovandan toplam 500 organik kovan dağıtımı yapıldı. Bunun yanı sıra kovan dağıtımı yapılan üreticiler her sene Organik kontrol ve Sertifikasyon kuruluşları tarafından denetlenmektedir. Bal analizleri yapılmaktadır. Üreticilerimiz mahsüllerini önümüzdeki yıl Organik Bal olarak satışa sunacaklardır. Kovan dağıtımı sonrası bu yıl aynı üreticilerimize Arıcılık malzemeleri teslim edildi. İŞ-KUR ve İlçe tarım Müdürlüğü ile birlikte arıcılığa ilgi duyan çiftçilerimize eğitimler verilmiş ve belgeleri verilmiştir.(Resimlerle belgelenmiştir)

Alaplı Ziraat Odası olarak; Üreticilerimize, Çiftlik verimliliğini artırmak, iyi sosyal koşullarda çalışmak ve piyasaya daha fazla ulaşabilmeleri için UTZ Sürdürülebilir Fındık Programı kapsamında 650 üretici ile  tarım uygulamalarınızı mükemmelleştirecek yöntemleri deneyebilecekleri adım adım bir gelişim programı sunduk. Üstelik bunu tek başınıza değil, UTZ programındaki iş ortaklarımızla ve program eğitmenlerimizle işbirliği halinde yapmaktayız. Birlikte çalışarak fındık çiftçiliğini daha sürdürülebilir bir hale getirmekteyiz. Grup denetimlerini kontrol ve sertifikasyon kuruluşları ile birlikte gerçekleştirip UTZ Sertifikasını üreticilerimize sağladık. Böylelikle üreticimiz fındığını insanlarla ve dünya ya karşı sorumlu bir şekilde üretildiği konusunda güvence sağlamış olundu. Fındık, kahve, kakao ve çay gibi ürünlerin dahilinde olduğu UTZ Projesi her geçen sene üretici sayısını artırmaktadır. Üreticilerimiz için UTZ Sertifikalı olmak, sürdürülebilir çiftçilik uygulamalarını gerçekleştirdiklerini gösterecektir. Üreticilerimiz UTZ Programına katılarak birçok farklı konulardaki eğitimlere dahil olmaktadırlar. Örneğin;

·         Budama, gübre kullanımı ve haşerat/hastalıklarla mücadele

·         iyi tarım uygulamaları aracılığıyla kalitenin artırılması,

·         Maliyet tasarrufu ve kayıt tutma,

·         İş sağlığı güvenliği ve çalışma koşulları,

·         Çocuk işçiliği (Resimlerle belgelenmiştir)

 

Alaplı Ziraat Odası olarak; Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2016 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programına istinaden Alaplı Uygulamalı Tarım ve Tarım Eğitim Alanı Oluşturulması Projesi yapıldı. Projenin Amaçları; bölgede iş ve yatırım olanaklarını iyileştirmek amaçlı, kırsal ekonomiyi canlandıracak tarımsal altyapılarının geliştirilmesi ile sağlıklı ve yaşanabilir çevre oluşturulmasına katkı sağlamak. Alaplı ilçemizde bitkisel üretim ve seracılık alanlarında uygulama ve eğitim alanının oluşturulması, ürün çeşitlenmesine olanak sağlayacak eğitimlerin organize edilmesi, tarım sektöründe mevcut kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına olanak sağlayacak damla sulama, kivi asma ve güneş enerjisi altyapı sisteminin kurulması, eğitim alanı yakınında çevre düzenlemesi çalışmalarını gerçekleştirilmesi ile hem ilçenin sosyal yaşam alanlarının artması hem de uygulamalı eğitim alanının cazibe merkezi haline getirilmesinin sağlanması. (Resimlerle belgelenmiştir)

 

Alaplı Ziraat Odası olarak; Üreticilerimizin daha kaliteli verime ulaşabilmeleri için , bitkilere uygulayacağı gübrenin, toprak yapısına uygun  ve doğru gübre uygulaması amaçlanması açısından toprak analizine teşvik edilmiş ve  toprak analizi hakkında eğitimler verilmiş olup, ücretsiz analizler yapılmış ve üretici  hangi gübreyi? ne zaman? ne miktarda? atması gerektiği hakkında bilgilendirilmiştir.

 

Alaplı Ziraat Odası olarak; Üreticilerimizin tarım desteklemelerinin yanında hayvancılık desteklemelerinden de faydalanabilmeleri için 600 adet buzağıya küpe takılmıştır ve halen küpeleme işleme devam etmektedir.

 

Alaplı Ziraat Odası olarak; Üreticilerimizden gelen talepler doğrultusunda 2000 adet 16 haftalık yumurta tavuğu satışı yapılmıştır. Satış yapılırken dikkat edilen husus, tavukların bölge koşullarına uygunluğu ve piyasa satışının altında üreticilerimiz yararlandırılmıştır.(Resimlerle belgelenmiştir)

 

Alaplı Ziraat Odası olarak; Fındık tarımının teknolojik gelişmeler doğrultusunda modern bir yapıya kavuşması amacıyla Alaplı ilçesi uygulamalı tarım ve tarım eğitim alanı oluşturulması Projesi kapsamında bulunan arazinin yanındaki fındık bahçesinde üreticilerimize uygulamalı eğitim ve üreticiye önereceğimiz gübrelerin uygulanması ve sonuçları doğrultusunda bilgi aktarımı gerçekleştirilecektir. Bu uygulama alanında budama, gübreleme, çapalama ve kurulacak meteorolojik sistem ile sıcaklık, nem, toprak ısısını izleyerek modern bir bahçe uygulanması amaçlanmaktadır. Uygulamadığımız gübreyi, alet ekipmanı üreticilerimize asla önermeyeceğiz.

 

Alaplı Ziraat Odası olarak; 2014 yılında Fındık hasat bayramı gerçekleştirildi.(Resimlerle belgelenmiştir)